Like etter at kong Oscar II overtok som konge, forlot Norge speciedaler og skilling til fordel for kroner og ører. Det var en formidabel revolusjon i vårt pengevesen. I den første perioden ble det preget mynter med dobbeltvalører 1-krone / 30-skilling, 50-øre / 15-skilling og 10-øre / 3- skilling. Dette var da fra 1874 til 1876. Etter 1876 så har det kun vært produsert øremynter i Norge

Øremynter i sølv