OM OSS

Asker metallsøker klubb

Asker metallsøker klubb, da kalt AMSK har vært eksisterende i flere år, men nå først høsten 2023 at vi har tatt steget for registrering av klubben. Gruppen som startet AMSK er bosatt i området Hurum og Røyken som nå ligger under Asker kommune. 
Vi har egen lukket facebook gruppe for våre medlemmer og er også etablert på Spond der vi vil dele informasjon for eventuelle fellessøk i regi av AMSK.

AMSK har valgt å ha tilhørighet til Norges metallsøker forening som du kan lese mer om på https://nmf.nu

Asker metallsøker klubb
Org nr. 931 822 853
Spireaveien 12, 3482 Tofte
styret@amsk.no
Styremedlemmer:

Finn-Arild Ellingstad ( Leder )
Reidar Haukjem Johanson ( Nestleder )
Fred Viggo Sivertsen ( Styremedlem )
Carina Ellingstad ( Sekretær )
Svein Erik Harnes ( Vara )

ASKER METALLSØKER KLUBB - ORG NR. 931 822 853
Fylkesarkeolog Viken: Reidun Marie Aasheim
reidunaa@viken.no - Tlf. 32 30 00 00