Asker metallsøker klubb
Org nr. 931 822 853
Spireaveien 12, 3482 Tofte
styret@amsk.no


Hvordan betale for medlemskap:

Vi jobber med en betalingsløsning for Vipps, så inntil videre er det kun mulig med betaling for medlemskap via bankgiro.
Betalingsinformasjon sendes ut via spont/epost etter din henvenelse om medlemskap er mottatt.
Aktivisering medlemskap:
Da dette blir gjort manuelt pr dags dato kan det ta inntil 3 virkedager før medlemskapet er aktivisert og ferdig registrert.
Angrerett:
Ønsker du å avslutte medlemskap innen 14 dager etter etablering, tilbakeføres årsavgiten uten spørsmål. 
Mottatte klubbmerker og annet som utsendt av AMSK skal retuneres.
Mangel ved "varen"
Som medlem i AMSK vil du motta klubbmerke, klistremerker og funnposer. Svarer ikke kvaliteten på dette til dine forventninger kan du velge å avslutte ditt medlemskap hos AMSK uten spørsmål. Send mottatte produkter i retur og kontakt oss på styret@amsk.no
Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no

Medlemskap hos AMSK er ikke bindene, du vil i februar mnd hvert år, få tilsendt informasjon for å opprettholde ditt medlemskap. 

BLI MEDLEM

Vår klubb har fokus på å gjøre ting riktig, slik at regler og lovverk blir fulgt for privat metallsøking. 
Vi ønsker også at medlemmer respektere hverandre og er inkluderende.
Av de grunner har vi noen rettningslinjer for å bli medlem, disse er som følger:

Enig i rettningslinjer - opprett medlemskap

ASKER METALLSØKER KLUBB - ORG NR. 931 822 853
Fylkesarkeolog Viken: Reidun Marie Aasheim
reidunaa@viken.no - Tlf. 32 30 00 00