SWING - BEEP - DIG - REPEAT


"Metallsøking fører hvert år til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning" står det det skrevet på nettsidene til riksantikvaren.

Vi i Asker metallsøker klubb er stolt av å være en del av dette og vi ønsker flere velkommen til denne fantastiske hobbyen. Det er selvfølgelig viktig å kjenne til regler og lovverk for oss som har metallsøking som hobby! Anbefaler alle å sette seg godt inn i reglene før du begynner med denne hobbyen og gjennomføre minimum gratis nettbasert metallsøker kurs.  

INNLEVERINGSPLIKTIGE FUNN

Gjenstander eldre enn 1537.
Mynter eldre enn 1650.
Samiske kulturminner eldre enn 100 år.
Båter eldre en 100 år, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting.

Ved slike funn skal det noteres kordinater og fylkesarkelogen i aktuelle område skal kontaktes. Det skal også fylles ut et funnskjema med all tilgjengelig informasjon. HUSK alltid ha grunneiers tillatelse!
Last ned funnskjema
GRATIS NETTKURS METALLSØKING

Nils Halling skal følge deg gjennom dette kurset. Målet med kurset er at du etter endt kurs skal føle deg tryggere på hva metallsøking er, hvordan du best mulig bruker en metallsøker, hvilke lover og regler som gjelder for metallsøking og hvordan du skal forholde deg til dem. Samtidig vil vi se nærmere på hvordan du får områder du kan søke på, og hva du skal gjøre når du gjør funn.
Gratis nettkurs

Asker medtallsøker klubb ligger under NMF, det betyr at vi setter stor pris på alt arbeide som blir langt ned for oss som har denne hobbyen.  Med  nesten 800 medlemmer og over 30 års erfaring som forening utgjør vi en forskjell både for metallsøkerhobbyen 
og ikke minst for den norske kulturarv. Det er ikke helt få gjenstander som har funnet veien fra den sikre død i pløyelaget og til norske museer grunnet den frivillige innsatsen fra medlemmene i Norges Metallsøkerforening. 
Til glede for både vår og fremtidige generasjoner.  

NMF har også Norges flotteste digitale museum av metallsøker funn som er verdt å besøke!

BESØK NMF

ASKER METALLSØKER KLUBB - ORG NR. 931 822 853
Fylkesarkeolog Viken: Reidun Marie Aasheim
reidunaa@viken.no - Tlf. 32 30 00 00