Skillingsmynter ble utgitt over en periode på om lag 350 år, fra begynnelsen på 1500-tallet til skilling ble erstattet av kroner og øre i 1875. Det er utgitt flere ulike skillingsmynter fra valøren ½ skilling til 24 skilling både i sølv og kobber, under ulike konger i danske- og svensketiden.

De eldste ble utgitt under danske-tiden og de nyeste under svenske- tiden. I Norge har følgende skillingsvalører blitt preget; ½ skilling, 1 skilling, 2 skilling, 3 skilling, 4 skilling, 6 skilling, 8 skilling, 12 skilling, 16 skilling (=1 mark) og 24 skilling. Hovedsakelig er det i dag skillinger fra Kong Christian IVs tid til Kong Oscar II som er tilgjengelig på markedet.

Skillingmynter sølv