Kulturminneloven § 12 angir hva som er løse kulturminner etter loven og som staten har eiendomsrett til. Eierløse gjenstander fra før år 1537, mynter fra før 1650 samt samiske gjenstander som er eldre enn 100 år, er statens eiendom.

Gjenstander før 1537